PROFIL

Firma HD Soft vznikla v roce 1991. Od roku 1995 získala statut obchodního zastoupení firmy RTS Brno pro Západočeský region. Mezi další hlavní činnosti firmy patří tvorba software pro vodohospodářské společnosti pro evidenci vodného a stočného.

Ing. Dagmar Hlavničková - HD Soft
Gerská 36, 32300 Plzeň
IČO 40531422

Zápis do živnostenské ho rejstříku:
10.6.1991, č.j. Rg/6508/91 - Šk, Okresní úřad Plzeň
1.10.1992, č.j. Rgm 6209/92, Úřad městského obvodu Plzeň 3 - živnostenský odbor
2.10.1992, č.j. 5720/92 , Živnostenský úřad města Plzně
6.12.2000, č.j. Rgm 7271/00, 340501-80582-00, Úřad městského obvodu Plzeň 3 - živnostenský odbor

Řídíme se Obchodním zákoníkem a Občanským zákoníkem ve znění platném v okamžiku uzavření obchodu, včetně zákonných reklamačních podmínek.
 

 

KONTAKT

HD Soft
Gerská 36
323 00 Plzeň
Mobil: +420 606 381 427
Jsme Vám k dispozici v dohodnutém
čase včetně sobot, nedělí a svátků
E-mail: hd@hdsoft.cz
Web: www.hdsoft.cz

 

 
 

Hlavní stránka - Profil firmy - RTS Stavitel+
Vodné stočné - Daňová evidence