RTS Stavitel+ 2018

RTS Stavitel + je nástroj, který vám pomůže získat nové zakázky, zpracuje časový průběh výstavby a bude sledovat prostavěnost při realizaci. Nejrozšířenější nástroj ve stavebnictví obsahuje také aktuální vydání RTS DATA 2018.

RTS Stavitel + je jednoduché a přehledné řešení pro podnikatele ve stavebnictví.
 

Rozpočet za pomoci RTS DATA
 • » Cenová nabídka sestavena pomocí položek RTS DATA
 • » Výpočet množství měrné jednotky, včetně jeho tisku
 • » Úprava výsledné nabídkové ceny koeficientem
 • » Rekapitulace nákladů
 • » Přehledné tiskové sestavy
 • » Přenos nabídky do MS Excel a PDF

 

Rozpočet podle zvyklostí řemeslníků
Práce, materiály, doprava, ostatní náklady
 • » Výpis seznamu materiálů
 • » Stanovení rozsahu prací
 • » Kilometrovné a ostatní náklady
 • » Nákladová a fakturační hladina nabídky
 • » Plánovaná a skutečná míra zisku
 • » Tiskové výstupy

 

 

 

Harmonogram - časový průběh výstavby
 • » Vytvoření na základě zpracovaného rozpočtu
 • » Úprava délky trvání vybrané etapy
 • » Možnost zobrazení stavby v časovém rozlišení na dny, týdny, měsíce
 • » Tisk harmonogramu včetně exportu do MS Excel

 

Soupisy prací
 • » Odepisování množství jednotlivých položek podle probíhající výstavby
 • » Okamžitý přehled na aktuální stav zakázky
 • » Možnost procentuálního odepisování položek
 • » Hromadné odepisování zbývajícího počtu MJ (zbytkový odpis)
 • » Tisk soupisu provedených prací, včetně faktury
 • » Seznam vystavených faktur a jejich archivace
Sborníky cen stavebních prací 2018
 • » Komplet běžně užívaných položek stavebních a montážních prací, materiálů a agregovaných položek
 • » Zobrazení položek dle jednotlivých profesí
 • » Rozbor jednotkové ceny položky v členění: Materiál – Mzdy – Stroje – Ostatní Přímé Náklady – Režie – Zisk – Montáž
 • » Informace o množství času potřebného na vykonání konkrétní práce

» Přehled ceníků obsažených v RTS Stavitel+

RTSweb

Umožňuje aktualizaci cen rozpočtu vytvořených či importovaných do programu RTS Stavitel+ na zvolenou cenovou úroveň. Souběžně nabízí možnost ocenění slepého rozpočtu (rozpočet bez jednotkových cen). Tato funkčnost je zabezpečena pouze v případě, kdy zdrojový rozpočet obsahuje nomenklaturu položek shodnou s RTS DATA. Na základě této nomenklatury je k položce přiřazena požadovaná jednotková cena.

 

 

Zobrazení položek v datové základně dle řemesel

Elektroinstalatér • Hydroizolatér • Instalatér • Klempíř • Lešenář • Malíř, natěrač • Montér tepelných izolací • Obkladač • Podlahář • Pokrývač • Sádrokartonář • Tesař • Truhlář • Zahradník • Zámečník • Zedník

Podívejte se na ukázkové rozpočty s komentářem, které jsme pro Vás připravili  »
 

Podmínky provozu
 • » Česká verze operačního systému Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 nebo Windows 10
 • » Připojení k internetu (pro stažení a aktivaci software)
 • » Internet explorer 8.0 a vyšší
 • » Doporučujeme MS Excel ve verzi 2007, 2010 nebo 2013
 • » Instalace na jeden počítač

 


 

 

licence programu RTS Stavitel+ 2018 8 800,-

cena uvedena bez DPH 21%


Program RTS Stavitel+ si můžete objednat zde : Objednávka

 


Hlavní stránka - Profil firmy - RTS Stavitel+
Vodné stočné - Daňová evidence